Puttu Powder

Puttu Powder
 1. Nirapara Chemba Puttu Podi 500gm
  ₹60.00
  Nirapara chemba puttu podi 500gm Learn More
 2. Nirapara Puttu Podi Fried 1kg
  ₹100.00
  Nirapara puttu podi fried 1kg Learn More
 3. Nirapara Chemba Puttu Podi 1kg
  ₹100.00
  Nirapara chemba puttu podi 1kg Learn More
 4. Double Horse Ragi Puttu Podi 500gm
  ₹44.00
  Double horse ragi puttu podi 500gm Learn More