Potato Onion Tomato

Potato Onion Tomato
 1. Onion (savala)
  ₹15.84
  Onion (savala) Learn More
 2. Tomato (thakkali)
  ₹7.04
  Tomato (thakkali) Learn More
 3. Potato (urulan Kizhangu)
  ₹13.64
  Potato (urulan Kizhangu) Learn More
 4. Onion Sambar ( Chuvanna Ulli )
  ₹15.00
  Onion Sambar ( Chuvanna Ulli ) Learn More
 5. Chinese Potato (kurka)
  ₹35.20
  Chinese Potato (kurka) Learn More